June 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 27, 2019 May 28, 2019 May 29, 2019 May 30, 2019

Italian pulp and paper industry congress

Italian pulp and paper industry congress
May 31, 2019

Italian pulp and paper industry congress

Italian pulp and paper industry congress
June 1, 2019 June 2, 2019
June 3, 2019 June 4, 2019 June 5, 2019

Paper & Biorefinery

Paper & Biorefinery
June 6, 2019

Paper & Biorefinery

Paper & Biorefinery
June 7, 2019 June 8, 2019 June 9, 2019
June 10, 2019

INPAP2019

INPAP2019
June 11, 2019

INPAP2019

INPAP2019

PITA 'Fundamentals of Wastewater Treatment' Coarse

PITA 'Fundamentals of Wastewater Treatment' Coarse
June 12, 2019

INPAP2019

INPAP2019

PITA 'Fundamentals of Wastewater Treatment' Coarse

PITA 'Fundamentals of Wastewater Treatment' Coarse
June 13, 2019 June 14, 2019 June 15, 2019 June 16, 2019
June 17, 2019 June 18, 2019 June 19, 2019

Technologiekring

Technologiekring
June 20, 2019

Technologiekring

Technologiekring
June 21, 2019 June 22, 2019 June 23, 2019
June 24, 2019

UK Corrugated and Print Show 2019

UK Corrugated and Print Show 2019
June 25, 2019

UK Corrugated and Print Show 2019

UK Corrugated and Print Show 2019

Zellcheming 2019

Zellcheming 2019
June 26, 2019

Zellcheming 2019

Zellcheming 2019
June 27, 2019

Zellcheming 2019

Zellcheming 2019
June 28, 2019 June 29, 2019 June 30, 2019

Return to calendar